Posuzování staveb - diagnostika závad

Diagnostikou staveb se zabývám více než 30 roků. Ze široké škály stavebních konstrukcí a stavebních výrobků jsem se nejvíce zabýval betonem, betonářskou výztuží a betonovými výrobků. Zkoušením vlastností betonu a betonových výrobků jsem se zabýval přímo jako vedoucí zkušební laboratoře mechanických a chemických vlastností stavebných hmot a dílců. Posuzování stavebních konstrukcí, stavebních dílců a stavebních hmot zabírá velmi široký záběr činností, které jsou nutné pro kvalitní zpracování odborného posudku. Pro odborné posuzování stavebních konstrukcí, stavebních dílců a stavebních hmot tedy využívám také služeb externích zkušebních laboratoří pro speciální zkoušky a analýzy.  

Posuzování stavebních konstrukcí je nejzajímavější činnost ze všech činností, kterými se zabývám, protože se při posuzování stavebních konstrukcí, betonu a betonových výrobků se setkávám se stále novými problémy, které se objevují při užívání staveb nebo při stavbě. Jedinou stinnou stránkou posuzování staveb a stavebních výrobků je to, že výsledkem odborného posudku je zpravidla verdikt, že došlo k nějakému nebo něčímu pochybení, což se některé zúčastněné strany dotýká a tato strana se zpravidla brání výsledek posudku přijmout.

Při vypracování odborného posudku se snažím formulovat závěry posuzování tak, aby byla jednoznačně stanovena příčina vzniklých závad na stavební konstrukci nebo na stavebním výrobku. Součástí mnou vypracovaných odborných posudků je vždy také návrh způsobu odstranění závady a prognóza chování konstrukce v případe, že nebude stav konstrukce řešen.

Na kontaktním telefonu a na emailové adrese poskytuji poradenství, zaměřené na problematiku vad betonových výrobků a z nich zhotovených konstrukcí. Vždy preferuji osobní prohlídku poškozené konstrukce, ale i v případě poslaných fotografií vám mohu na základě mých zkušeností říci, co by mohlo být příčinou závady. Posuzování betonových konstrukcí a betonových výrobků provádím na celém území České republiky a i na území Slovenské republiky, takže posuzovaná betonová konstrukce nebo posuzované betonové výrobky mohou být situovány ve vzdálené lokalitě. Jestliže se betonová konstrukce nebo betonové výrobky nacházejí ve velké vzdálenosti od sídla mé firmy, tak vám nabízím konsultaci o vašem problému, abychom předešly zbytečným cestovním nákladům. Ke konzultaci o vzniklém problému ale potřebuji zaslat do nejvíce podkladů, abych vám mohl navrhnout co nejvhodnější řešení.

Dnes se nacházíme v době, kdy jsme vystaveni obrovskému přísunu velkého množství informací a různých zaručeně fungujících nabídek, jak se vypořádat s problémy s chováním betonových konstrukcí a betonových výrobků. I když se zabývám problémy s betonovými konstrukcemi a betonovými výrobky dlouhou dobu, tak je i pro mě mnohdy těžké se v nepřeberném množství informací a nabídek různých přípravků a výrobků vyznat. Jestliže se rozhodnete řešit problém s betonovou konstrukcí nebo s betonovými výrobky, tak doporučuji se nejdříve obrátit na odborné pracoviště, jehož pracovníci mají zkušenosti s řešením problémů s vadami betonových konstrukcí a vadami betonových výrobků. Některé zásahy do betonové konstrukce nebo některé úpravy betonových výrobků mohou být nevratné a proto je vhodné posoudit provedení úpravy nebo opravy betonové konstrukce nebo betonového výrobku odborným pracovníkem.


Kontakt

Betonové výrobky
+420 602 222 644

TOPlist