Texty o betonových výrobcích

Problematikou technologie výroby betonu a betonových výrobků se zabývám již více než 30 roků. Kromě otázek technologie výroby betonových výrobků se zabývám také způsoby zabudování a užívání betonových výrobků a zkoušením vlastností betonových výrobků. Zkoušení vlastností betonu a betonových výrobků je mnohdy spojené s mou účastí na reklamačních řízeních a často se také podílím na určování způsobu nápravy vzniklých vad na stavebních konstrukcích a na betonových výrobcích. Při posuzování závad betonových konstrukcí a betonových výrobků jsem získal řadu poznatků o nejčastějších příčinách vzniku závad na stavebních konstrukcích nebo na stavebních výrobcích. Protože jsou velmi častou příčinou vzniku závad na stavební konstrukci nebo na stavebním výrobku chyby při zabudování výrobku nebo chyby při provádění stavebních konstrukcí nebo chyby v údržbě, tak jsem se rozhodl dát na moje webové stránky několik technologických rad a doporučení, jak namíchat v domácích podmínkách betonovou směs a jak zabudovat některé betonové výroby, abyste se vyhnuli nejčastějším chybám, které vedou k poruchám staveb nebo jejich částí. Některé závady na betonových výrobcích a betonových konstrukcí mají zjevnou příčinu, ale většina závad vyžaduje podrobnější analýzu problému. Součástí těchto stránek je přehled nejčastějších závad na betonových výrobcích. Na úvodní stránce jsou moje kontaktní údaje, na kterých vám poskytnu konzultaci s vaším problémem.

Kliknutím na zvolený obrázek budete přesměrování na příslušnou stránku se souborem ve formátu PDF.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Lehké betony a malty    

    

    

 


Kontakt

Betonové výrobky
+420 602 222 644

TOPlist